Een doornenkroon op het gelaat,
het openlijk honen op de straat,
de spot en scha op hoge toon,
is dat, is dat de Mensenzoon?

“Ja, dat is Hij die zonder klagen,
al onze zonden heeft gedragen”