Verraad dat prikt, verraad dat steekt,
zoals Zijn doornenkroon,
gedragen onder smaad en hoon,
hing Hij aan ‘t kruis, Gods zoon.

Hij leed en stierf èn Hij stond op,
Hij overwon de dood,
voor iedereen die dit gelooft,
is er nieuw Levensbrood