In deze kus ligt 'hoop' verborgen,
verlangen, liefde, toekomstdroom. 
Het goede voor de nieuwe morgen,
verborgen in haar eigen zoon. 
 
Eens heeft Maria, ook gegeven, 
haar kus aan Jezus, 't Godsgeschenk
Nog wist zij niet dat door dit leven
Zijn dood ons eeuwig leven brengt!

 
(Foto: Jongste dochter Mirjam met haar zoon Maurits)