Mijn God, mijn god
ik ben verlaten
Mijn angst schuurt langs
de open wond. 
 
Mij dorst, mij dorst
naar levend water
geen vaste voet meer
op de grond. 
 
Mijn stervensuur
is nu gekomen
Waarom, mijn God
ben ik bevreesd?
 
Nog stamelend 
de laatste woorden
"Het is volbracht"
neemt U mijn geest. 


Geschreven n.a.v. De laatste vier kruiswoorden van Jezus:

1. “Vader, vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34).
2. “Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” (Lucas 23:43).
3. “Vrouw, zie uw zoon (...) Zie uw moeder (Johannes 19:26-27).
4. “Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Marcus 15:34).
5. “Mij dorst” (Johannes 19:28).
6. “Het is volbracht!” (Johannes 19:30).
7. “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Lucas 23:46).