lam
geslagen,
gebukt
onder 't kruis.

 

lam
gelegd,
onheus
beschuldigd.

 

lam
lendig,
mij dorst
mij dorst

 

lam
zalig
geleden,
het is volbracht!

Lam
Gods,
gestorven
en
OPGESTAAN,
onze zonden
hiermee weggedaan

Lam
van de Wereld,
schenkt het
eeuwige leven,
duizendmaal dank
dat U dit aan
ons heeft gegeven..