Een ster verschijnt
vanuit een ver verleden,
zijn tijd verglijdt
toch straalt hij in het heden.

Zijn Licht verlicht
de spiegels van de tijd
en geeft een zicht
op een tipje van de eeuwigheid.