Advent is vol verwachting
uitkijkend naar wat komt,
een blinde muur van zegen,
het jamm'ren dat verstomt.

Een hart dat stil, verlegen,
lonkt naar de vaste grond
van geplaveide wegen
over het hemelrond.

Waar stemmen zullen klinken,
gejuich uit elke mond,
het levend water drinken;
Geduld, het komt terstond.

Advent is vol verwachting
uitkijkend naar het uur
dat alles wordt herschapen
een nieuwe creatuur.