Kun je ‘t echt nog niet geloven
dat een kind groeit in een maagd
‘t is een wonder van hierboven,
dat zij Gods zoon in zich draagt.

Maar de geest kan àlles geven,
ook daar waar je niet om vraagt
en de geest die gaf nieuw leven
aan Maria, zij was maagd.