Ster van Vrede
ster vol Licht
schijn op mensen
geef hen zicht

Schijn op leven
en op dood
schijn op iedereen
in nood

Schijn dichtbij
en schijn heel ver
schijn op mijĀ 
o, Morgenster.