Hoor…
het Woord dicht om je heen

Kijk…
naar ‘t Licht dat ooit verscheen

Wijs…
de ster aan in het oosten

Zoek…
het Kind dat ons kan troosten

Vind...
Gods Zoon in een oude stal

Weet...
dat Hij jou redden zal.