Ik wil een
kerststal
bouwen,
verweven met
met mijn ziel,

omgeven
door geliefden,
waarvoor het
doodskleed
viel.

Ik wil een
kerststal
bouwen,
met wierook
mirr' en goud,

verlicht
door vele eng'len,
op vaste grond
gebouwd.

Geraakt
door dit verlangen
dwars door
de duisternis,

ontwaakt
mijn eigen kerststal
in haar
betekenis.