In het leven, lijden, sterven,
snijdt de pijn door alles heen,
dorst de ziel naar levend water
“Vader laat mij niet alleen”.

In Zijn lijden, sterven, opstaan,
vindt de mens nieuw evenwicht;
onze zonden zijn vergeven,
wie gelooft, leeft in het Licht