Jouw naam klinkt door de ruimte,
springt op in mijn gemoed,
jij zit in heel mijn wezen,
tot ik jou weer ontmoet.

In leven en in sterven,
blijf jij mij zo nabij,
het Licht voor jou te branden,
vertroost en maakt me blij.

Nog één keer te gedenken,
jouw naam, je beeltenis
en bijna zeker weten
dat sterven .... leven is.

Jouw naam klinkt op het ritme
van vleugels vederlicht,
door engelen gedragen,
kwam jij in ‘t eeuwig Licht.Zondag der voleinding -laatste zondag van het kerkelijk jaar waarop in veel kerken de overledenen van dat jaar herdacht en genoemd worden.