“als het niet hoeft,
laat het dan niet gebeuren. 
ik ben zo bang,
verdriet zal mij verscheuren,
ik roep tot u, 
mijn vader hoor mij aan,
als het tòch moet,
zal ik dit lijden ondergaan”.