woorden
flarden
zinnen

woorden 
waarmee 
te beginnen

woorden 
stokken 
in mijn keel

woorden 
zeggen
niet zoveel

woorden
dat zijn
mijn gedachten

woorden
die ongezegd 
trachten

woorden 
over te brengen
in je hart

zonder woorden
deel ik
je smart
 

Uit: "Schijnbaar mens"