De wolken die voorbij gaan
gaan voor de tijden uit
gespiegeld in het water
zijn zij getooid als bruid.

De bruidegom verwachtend
gaan zij geduldig voort
herscheppende hun vormen
de nieuwe hemel gloort.