De dag is weer vervlogen
De tijd tikt altijd door
loopt op een eigen tempo
Wie achter loopt gaat voor

De eersten zijn de laatsten
De laatsten staan vooraan
wie goed is voor zijn naasten
trekt achter Jezus aan.