Vluchteling met zoveel vragen
Pelgrimstocht van angst en zweet.
Hoeveel nog van dit soort dagen?
Niemand die het antwoord weet.

Bodem die is weggeslagen.
Hemel die geen zegen geeft.
Voeten kunnen nauwelijks dragen,
wat die mens te torsen heeft.

Voort gaat hij in grote stoeten.
Zoekend naar de vaste grond,
als de bodem voor zijn voeten,
met een diepgeslagen wond.

Kunnen wonden ooit genezen,
zo ver bij jouw land vandaan?
Mogen wij jouw bodem wezen,
als de grond van je bestaan?

Mogen wij jou toekomst geven,
in ons land van nooit genoeg.
Leer mij brood met jou te delen.
Jij... die mij geen stenen vroeg.


N.a.v. Mattheus 7:9
is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt?