(lied n.a.v. Tsunami, wanneer men het lied als gedicht wil lezen, dient het refrein slechts 1x aan het eind gelezen te worden)
1. Tussen schelpen
zand en water

speelden kind'ren
van de hoop

bouwend aan
hun zandkastelen

nam de vloed
een and're loop


REFREIN:
Kind van zorg'loos
willen leven

Kind van hoop
dicht om je heen

Kind van álles
willen geven

Kind van ééns
nooit meer alleen


2. Stranden, zonnig,
onverlaten

zonnestralen
om je heen

plots de golven
van het water

slaat het leven
ruw uiteen.

REFREIN:
Kind van zorg' loos
willen leven

Kind van hoop
dicht om je heen

Kind van álles
willen geven

Kind van ééns
nooit meer alleen


3. Kinderkleurtjes
meegenomen

rood, geel blauw,
door vloed gemengd

tot een grijs
dat niet kan dromen

van het kind
dat je nu bent


REFREIN:
Kind van zorg' loos
willen leven

Kind van hoop
dicht om je heen

Kind van álles
willen geven

Kind van ééns
nooit meer alleen


4. Onder stralend
mooie wolken

wonen kind'ren
van verdriet

zoekend, vragend
en diep zuchtend

zingt hun hart
een ander lied.

REFREIN (let op: i.p.v. Kind van.. nu Lied van...:
Lied van zorg' loos
willen leven

Lied van hoop
dicht om je heen

Lied van álles
willen geven

Lied van ééns
nooit meer alleen

eventueel nogmaals REFREIN (nu weer me Kind van...: )
Kind van zorgloos
willen leven

Kind van hoop
dicht om je heen

Kind van álles
willen geven

Kind van ééns
nooit meer alleen

@ Cobie Verheij-de Peuter, december 2004


 


Uit: "Licht Verlangen"
 De bundel met bijna 80 gedichten is
hier>>>> te bestellen.