afgestorven blad
legt haar tere nerven bloot
kleurrijk op het pad
van de aarde - moederschoot
o, wat is haar schoonheid groot