stervend
sterft
de herfst
vol kleuren

rottend
rot
't gevallen
blad

de
natuur
verspreidt
haar geuren

pronkte
voor wie
haar betrad

trots
trotseerde
zij de storm

straalde
stralend
in de zon

en de mens
aanschouwt
de herfst

overdenkt
haar
levensvorm

al wat leeft
dat zal
ook sterven

en wat sterft
dat keert
weerom

weet....:
de dood is overwonnen
Maranatha, Here, kom.....