twee bomen
staan...
gebogen in
een oude laan....

de ene
laat zijn
blaadjes
gaan....

de and're
houdt ze
nog héél even
vast

fluisterend hoor ik
vanuit de bast:
"elk blaadje
is hier slechts
'te gast'." 


uit: "Schijnbaar mens" (2002)