Schrijf de woorden op een bloknote
van wat is en was en komt,
let nu op de tussenruimtes,
wit en blanco, ‘t woord verstomt.
 
Zo verstommen mensenlevens,
die geen tussenruimtes zien,
op zichzelf de ogen richten,
macht en geld is hun stramien. 
 
Aan een vetgedekte tafel,
eet je veel, want het is feest,
plotseling verschijnt een engel,
zeggende “wees niet bevreesd”. 
 
“Geld en macht zijn niet belangrijk,
zie het Kind, Gods eigen Zoon,
onder armoede geboren,
draagt hij nu de hoogste kroon”.
 
“Doe geen moeite voor wat aanzien,
leef je leven rein en goed,
deel je overvloed met anderen,
dan heb jij de Heer ontmoet”.