Het Licht
was gevallen
op een meisje
jong en trouw


Maagd,
Moeder,
Vrouw,


Het Licht
is gaan schijnen
op het Kindje
wonder-
schoon


Zoon van God
Zoon van Maria
De mensenzoon


Het licht
dat zál stralen
voorbij
de dood


Herder
Immanuel
Redder in nood