Het licht dat ‘t duister overwint,
blijft schijnen dag na dag,
schenkt hoop die nieuwe toekomst vindt
zodat je stralen mag.