door de kieren van mijn ogen
flikkert licht als gouden dauw
zie ik alle regenbogen
als een teken van de trouw
want een kind is ons geboren
als een teken in de tijd
luister stil en je zult horen
dat die Liefde ons bevrijdt.