O lichtend licht, o Morgenster
de wereld is zo duister,
de dag die komt is niet meer ver,
ontwaak en toon uw luister