Voor het donker
ná het licht,
komt een schijnsel
vaag in zicht

Sterren stralen
doven zacht,
de Morgenster
wordt reeds verwacht.

Na het donker
vóór het zicht
komt het Kind
in 't volle licht

Licht van hoop
en licht van leven
Licht dat altijd
licht zal geven.

Auteur: Cobie Verheij-de Peuter

©november 2004Uit: "Licht Verlangen"