Als donderslag bij held're hemel
als bliksemschicht in donk're nacht,
werd het Woord van de belofte
voor de mens op aarde gebracht.

Herodes die het hoorde,
was verbijsterd, stond versteld.
In opdracht liet hij moorden,
elk eerste kind, ja, welgeteld.

"Herodes, ben je écht zó dom,
Gods Zoon Die blijft gespaard.
Gods plan gooit zelfs geen Koning om,
Zijn Zoon kwam ook voor jou op aard".

Herodes nam, en God die gaf
en geeft in eeuwigheid.
Door de geboorte van Zijn Zoon
zijn wij verlost - bevrijd!