De pinksterbloemen staan in bloei,
een weelde voor het oog,
zij heffen al hun takjes op
en wijzen naar omhoog;
daar komt een Heilig vuur omlaag,
Geest die mij raken mag
en dankbaar open ik mijn ziel
op deze pinksterdag.