In de diepte van het al
ligt een immens
tranendal

In de diepte van het zijn
ligt Zijn smaad,
de angst en pijn.

In de diepte van het bestaan
ligt de weg
die Hij moest gaan

In de diepte van het weten
dat Hij voor mij
zó heeft geleden

Door de diepte van het dal
moest Hij sterven
opdat ik leven zal!

Dwars door de diepte,
gesterkt door geloof
overbrugde Hij voor mij
de kloof.

Uit: Licht Verlangen