Maria kon het niet bevatten;
haar Jezus, dood, een sterveling,
maar wat zij nog niet in kon schatten:
Zijn dood gaf leven - opstanding!