Zijn lichaam broos, dit uur zo zwart,
een speer doorstak zijn zij,
de pijn en dorst sneed door zijn hart,
“Mijn God, waarom verlaat u mij”.

“Pas na het donker komt het licht,
eerst moet het doodskleed aan
en ‘s morgens in het ochtendlicht,
zal Hij de dood verslaan”.