Een moederhart dat wordt gebroken
door pijn die heel het hart doorklieft,
Gods zoon wordt aan het kruis doorstoken,
haar oudste, zo intens geliefd.

Zij wist dat deze dag moest komen,
dat hoon en spot Zijn leven dooft,
het duister heeft het licht genomen,
het Licht staat op, dat is beloofd.