Kwam je hem tegen in de stad?
de man met open zolen,
hij hield zijn hand op voor wat geld,
jij liet hem verder dolen.
 
Zag je die vrouw gesluierd gaan,
zij viel opeens op straat,
hulpvragend keek zij naar jou op,
en las jouw blik vol haat.
 
Maar Jezus zegt “help ieder mens,
ga naast de ‘ander’ staan,
want wat je voor de minste doet,
heb je voor mij gedaan”.Matteüs 25:40
Wie is mijn naaste? Lees Lucas 10:25-37