Hoe wonderbaarlijk en hoe schoon
heeft U natuur geschapen,
de ademhaling van de dag
waarin de nacht kan slapen,
de bloemen, vlinders, vol van kleur,
dieren getooid in pracht;
Uw Zoon die naar de aarde kwam
en zei: “het is volbracht”.