De Heer is gestorven
Voor mij aan het kruis 
Onschuldig geleden
Met voeten getreden
Zijn sterven bracht leven.  
Zijn huis wordt mijn thuis. 

De Heer is verrezen
Stond op uit de dood
Zijn leven gegeven
Mijn zonden vergeven
Zijn bloed was Zijn offer
Zijn lichaam mijn brood. 

De dood overwonnen
Hij is opgestaan
Wie dit durft geloven
Komt alles te boven
Ontvangt een nieuw leven 
Een eeuwig bestaan. 

De Heer is mijn herder
Die veel om mij geeft
Komt laten we juichen
En van hem getuigen
Gods Zoon, onze Redder
Hosanna Hij leeft!


Te zingen op de wijs van "de Heer is mijn Herder" Nieuwe liedboek lied 23b of gezang 14 Liedboek v.d. kerken 1973