Uw adem laat mijn voeten lopen
op meren, zee of oceaan,
U leert mij alles los te laten.
U volgt mij waar mijn voeten gaan. 
 
U leidt mij langs de steile oever
en loopt met mij door eb en vloed,
U geeft mij rust door ‘t levend water,
ik steun op U, U geeft mij moed. 
 
Met U ga ‘k over hoge golven
U, die mij stapvoets begeleidt.
Ik hoor bij U.  Wil voor mij zorgen,
ga met mij tot in eeuwigheid. 
 
Ook als de golven niet bedaren,
de dag aanvoelt als duisternis,
ik mij omringd voel door gevaren,
wetend dat Hij tòch bij me is. 
 
De storm valt stil en houdt de wacht,
het tij zal spoedig keren,
het licht breekt door, kort na de nacht
Uw hand zal mij kalmeren
 
Ik wil u volgen zonder vragen.
U leidt mij langs de weg van hoop. 
Als ik val, wil mij dan  dragen,
ik struikel niet als ik naast U loop. 
 
Geest van God, schijn met uw liefde
in mijn ziel, geef rust in mij,
schenk Uw vrede aan de mensen,
zegen ons, blijf ons nabij.

(gebedsgedicht nav lied 789)