Straal - schijn - schitter,
draag het Licht uit dag en nacht
in je ziel en heel je wezen,
straal je liefde uit, vol kracht.