Een engel is zo vaak nabij,
soms bonst hij op je raam,
maar je lijkt doof en hoort hem niet,
hij roept je bij je naam.

Dan sla je plots je ogen op,
maar kijkt dwars door hem heen,
hij spreidt zijn vleugels naar je uit,
benadert je sereen.

Hij geeft zijn warmte aan je af,
zijn licht is om je heen,
hij laadt je op, verdrijft de kou,
je bent echt nooit alleen.

Sta open voor een bries, een vlaag
die neerdaalt in je hart,
want zie, God stuurt ook nog vandaag
een engel op je pad.