Vleugels dicht, ineengeslagen,
parend op een bloemenbed
in een wereld vol gebreken
wordt de tijd niet stilgezet.

Wereldtijden in beroering
oorlog, ziekte, dood en strijd
vlinders, toonbeeld van nieuw leven
houden stand tot ‘t eind der tijd.