Een sterke vrouw leeft in het licht
haar schoonheid kent geen taal
haar woorden worden als gedicht
gewogen op een schaal.

De schittering op haar profiel
heeft zich aan hoop gehecht
haar wijsheid stijgt vanuit haar ziel
zij veinst niet, is oprecht.

Haar liefde toont zij om zich heen
met een gebaar of lach
telt zegeningen één voor één
is blij met elke dag.

Zij plukt de vruchten van haar werk
wie goed doet goed ontmoet
geloof en trouw maken haar sterk
dìe schoonheid geeft haar gloed!