Door heldere, donkere of blauwe lucht,
neemt elke vogel zijn eigen vlucht
op eigen kracht of door de wind gedragen.

Wanneer ik zelf zó vliegen kon
niet bang dat ik nog vallen kon
en alles àlles overwon
ook al die donkere dagen
dán voelde ik mij gedragen

Dan wil ik op mijn eigen kracht
Hem om Zijn hulp gaan vragen.
en lichter worden al mijn dagen.
 

© Cobie Verheij-de Peuter