Rots in de branding
Rots in de branding
uitkijkend over de zee
een meeuw vliegt op....
het licht van de stormlantaarn
als dodenwacht van vissers

Een tanka (短歌) is een lyrisch gedicht, geschreven in vijf regels met 5-7-5-7-7 lettergrepen, 

vooral in gebruik tussen de 12de en de 15e eeuw in Japan. 
In zekere zin was de tanka een voorloper van de haiku. 'Waka' is een oudere benaming voor tanka, 
en is, evenals 'tanka', binnen het Nederlands taalgebied niet algemeen bekend.