Met weinig woorden
gesproken vanuit het hart
zegt een preker meer