De laatste strohalm
strekt zich wuivend naar je uit
buig je, pak die kans.