Hoe kan ik nu nog vrijheid vieren
waar oorlogsleed en zwaar geweld
woeden over een ontdane aarde
waar ‘n mensenleven niet meer telt.

Hoe kan ik nu nog vrede pleiten
de eerlijkheid ligt naast de stoel
het recht wordt in de haard gesmeten
door machthebbers, zonder gevoel.

Tóch zal ik onze vrijheid vieren
beken ik kleur in rood wit blauw
dat hoop en liefde blijft floreren
in ‘t Hollands land dat ik vertrouw.

En twee minuten wil ik stil zijn,
herdenken wie in oorlogstijd
hun leven gaven voor de vrede
postuum geef ik hen dankbaarheid.

Want ondanks alles blijf ‘k geloven
dat goedheid van het kwade wint
biddend dat snel de dag mag komen
dat heel de mensheid vrede vindt.4 en 5 mei 2023
In mijn illustratie heb ik vlaggen en/of symbolen staan van landen die nu in oorlog zijn. Helaas zijn er wereldwijd nog veel meer oorlogen. Daarachter de Nederlandse vlag als teken van mededogen voor alle oorlogslanden.