een ster
schijnt
soms ver
zoals het licht
dat met enig
zicht
schijnt
vol
van hoop
op de loop
van ons
bestaan
om telkenkere
leven
te leren
verstaan.

© Cobie Verheij - de Peuter
uit: "Schijnbaar mens" (2002)