Richt je blik op naar de hemel,
richt je zienswijze omhoog,
laat het aardse ver beneden,
kijk voorbij de regenboog.

Al het aardse zal vervliegen,
alle dingen gaan voorbij,
niemand kan zichzelf verliezen,
God Die wacht op jou en mij.

Laat de stormen maar komen
en vertrouw op het getij,
als je zoekt naar hulp van boven,
komt de hemel dichterbij.