Wat kun je nu nog vragen
bij al dit oorlogsleed,
de aangeslagen dagen
zijn uitzichtloos en wreed.

Er is geen voor of tegen
en ook geen ja of nee,
wil toch geen oordeel geven,
daar help je niemand mee.

Spreek over hoop en liefde
met wie je tegenkomt,
zo groeit begrip en vrede,
de vijandschap verstomt…

Wil zo je kleed toch dragen,
straal licht en vriendschap uit.
in wit gekleurde lagen
word je een vredesbruid!